BAŞVURU KILAVUZU

 

1. AMAÇ

 

Bu kılavuzun amacı ÇEVKO Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” ile ilgili süreç ve esasları düzenlemektedir.

 

2.KAPSAM

 

Kılavuz Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nin yarışma takvimini, başvuru kategorilerini, ödül sınıflarını, başvuru esaslarını, jüri değerlendirme esaslarını, ödül jürisinin oluşumu ve ödül verilmesi organizasyonu konularındaki düzenlemeleri kapsamaktadır.

 

3. BAŞVURU KOŞULU

 

Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine sadece “Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi” bulunan firmalar katılabilir.

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru 14.03.2016 – 27.05.2016
Geçerli başvuruların belirlenmesi 16.05.2016 – 20.05.2016
Jüri değerlendirme  23.05.2016 – 08.09.2016
Ödül Töreni 01.12.2016, Perşembe

 

5. BAŞVURU KATEGORİLERİ

 

Başvurular 3 kategoride gerçekleşecektir.
4.1 Ambalajda Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları
4.2 Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları
4.3 Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
*Firmalar birden fazla kategoride başvuruda bulunabilir.
* Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO tarafından düzenlenen yarışmaya katılmamış olmak kaydı ile katılabilirler. Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde ÇEVKO yarışmasına katılan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

 

6. ÖDÜL SINIFLARI

 

Ödüller aşağıdaki ödül sınıflarında verilecektir.
5.1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (249 çalışan ve altı)  
5.2 Büyük Ölçekli İşletme (250 çalışan ve üzeri)

 

7. BAŞVURU ESASLARI

 

Yarışma başvuruları www.yesilnoktaodulleri.org  web sitesi üzerinden alınır.
Sadece “Taahhütname” kaşeli imzalı olarak imza sirküleri fotokopisi ile birlikte yarışma sekretaryasına ulaştırılır.
Yarışma sekretaryası ön kontrol yapıp varsa eksiklerini firmalardan talep eder. Firmalar eksiklerini son başvuru tarihinden önce tamamlamakla yükümlüdürler.
Jüri tarafından istenecek sunum ve ek belgeler firma tarafından en kısa sürede yarışma sekretaryasına gönderilmelidir.
Jürinin gerek görmesi durumunda firmalara ziyaret gerçekleştirilecektir.

Başvuru Dosyası;

- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında alınan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni belgesi,
- Firma Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, çalışan sayısını gösteren SGK bildirgesi, kalite belgeleri,
- Firma Tanıtım Yazısı: Başvuruda bulunan tüm firmalardan firmayı anlatan 300 kelimelik bir tanıtım yazısı istenmektedir.
- Taahhütname: Taahhütname de gerekli kısımlar doldurulacak ve orijinali kaşeli imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte kargo ile gönderilmelidir.
- Başvuru Formu: Hangi kategoride başvuru gerçekleştiriliyorsa o kategorinin başvuru soruları eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Birden fazla kategoride başvuru yapılacaksa her kategori için ilgili başvuru soruları ayrı ayrı doldurulmalıdır.
- Ödül Yazısı: Firmanın ödül alması durumunda ödül alanlar kitapçığında kullanmak üzere ödül aldıkları başvuruyu anlatan 150 kelimeden oluşan yazı istenmektedir.

Geçerli başvuruların belirlenmesi
Ödül için yapılan başvurular, Yarışma Sekretaryası tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Ön değerlendirme sonrası ek bilgi ve belge istenebilir.

8. JÜRİ DEĞERLENDİRME ESASLARI

Jüri Dosya Değerlendirmesi ve Puanlama;
Jüri firmaların başvuru dosyalarını inceler, değerlendirme soruları üzerinden puanlama yapar, firmanın tüm jüri üyelerinden 100 üzerinden aldığı puanlar hesaplanır ve başvurular puan sırasına göre dizilerek ilk liste oluşur. Finale kalan kurumlar açıklanır.

 

Ziyaret ve/veya Sunum Değerlendirilmesi ve Puanlama;
İkinci değerlendirmede Jüri tarafından firmalardan (ÇEVKO’da veya firmada) sunum yapmaları istenir. Jüri firmayı direkt yerinde de ziyaret etmek isteyebilir.
(Saha Ziyareti, Dosya Değerlendirmesi yapan Jüri üyeleri arasından en az 3 üyenin oluşturduğu bir heyet tarafından gerçekleştirilir)
Puanlar toplanarak son liste oluşturulur. Puan sırasına göre verilecek ödüller belirlenir.

 

9. JÜRİ ÜYELERİ

 

Jüri aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır;
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği
ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
İSO - İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü
SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 

10. GİZLİLİK

 

Başvuran firmaların başvuru dosyalarındaki bilgiler, jüri değerlendirme sonuçları ve puanlar üçüncü kişilere açıklanmaz.

 

11. YARIŞMA SEKRETARYASI

 

Yarışma Sekretaryası ÇEVKO Vakfı tarafından yürütülecektir.
Yarışma Sekretaryası İletişim:
Hülya ATAMAN
Üye İlişkileri ve Yeşil Nokta Şefi
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
Cenap Şahabettin Sok. No:94 Koşuyolu 34718 Kadıköy İstanbul
Tel      : (0216) 428 78 90 - 94 Dah. 147
Faks    : (0216) 428 78 95
e-posta: bilgi@yesilnoktaodulleri.org
Web: www.cevko.org.trBu kılavuzu PDF formatında indirmek için buraya tıklayın.

Ana Sayfaya Dön