ÖDÜL SÜRECİ TAKVİMİ

Başvuru 05.03.2018 - 11.05.2018
Geçerli başvuruların belirlenmesi 14.05.2018 - 18.05.2018
Jüri değerlendirme  21.05.2018 - 03.09.2018
Ödül Töreni Aralık 2018

KATEGORİLER

Başvurular 3 kategoride gerçekleşecektir.

1.Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları
2.Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları
3.Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

*Firmalar birden fazla kategoride başvuruda bulunabilir.

* Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmamış olmak kaydı ile katılabilirler. Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri yarışmasına katılan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

Ödüller aşağıdaki ödül sınıflarında verilecektir.

1.Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (249 çalışan ve altı)  
2.Büyük Ölçekli İşletme (250 çalışan ve üzeri)

Kategoriler hakkında detaylı bilgi almak için soldaki sekmelere tıklayınız

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj tasarımında yapılan çalışma ile hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azatlımı nedeniyle toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu başlık altında;

 • Yapılan çalışmaların temel amacı ve hedefi,
 • Uygulamanın nasıl yapıldığı (ürün özellikleri),
 • Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar, gerek ilgili mevzuattaki gelişmeler, gerekse de artan çevresel hassasiyet nedeni ile ilgili kuruluşlarca her geçen gün daha da büyük bir ciddiyetle takip edilmekte ve bu yönde çeşitli iyileştirmeler konu olmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu başlık altında ana hatları ile atıkların kurum içerisinde;

 • Azaltımı ( Daha az atık üreten süreçlerin tercihi / geliştirilmesi ),
 • Sıfır atık çalışmaları,
 • Toplanma, taşınma, depolanma, geri kazanım ve bertarafı
 • Yönetiminde mevzuatla tariflenen gerekliliklerin ötesinde yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.
Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmamış olmak kaydı ile katılabilirler. ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

Firmaların yükümlülüklerinin ötesinde, gönüllü ve stratejik olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilir çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum ve tüketici nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu başlık altında;

 • Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, neden yapıldığı,
 • İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı, ne kadar süredir yapıldığı, ne kadar devam edileceği,
 • Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,
 • Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.
Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmamış olmak kaydı ile katılabilirler.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Jüri Dosya Değerlendirmesi ve Puanlama

Jüri firmaların başvuru dosyalarını inceler, değerlendirme soruları üzerinden puanlama yapar, firmanın tüm jüri üyelerinden 100 üzerinden aldığı puanlar hesaplanır ve başvurular puan sırasına göre dizilerek ilk liste oluşur. Finale kalan kurumlar açıklanır.

Ziyaret ve/veya Sunum Değerlendirilmesi ve Puanlama

İkinci değerlendirmede Jüri tarafından firmalardan (ÇEVKO’da veya firmada) sunum yapmaları istenir. Jüri firmayı direkt yerinde de ziyaret etmek isteyebilir.

(Saha Ziyareti, Dosya Değerlendirmesi yapan Jüri üyeleri arasından en az 3 üyenin oluşturduğu bir heyet tarafından gerçekleştirilir)

Puanlar toplanarak son liste oluşturulur. Puan sırasına göre verilecek ödüller belirlenir.

Ödüller; Yeşil Nokta Sanayi Ödülü ve Yeşil Nokta Teşvik Ödülü olarak iki çeşittir.